Gora Slovakia, spol. s r.o.

Firma Gora Slovakia, spol. s r.o., je priamym dovozcom prírodného materiálu z Pakistanu, sme jediným dovozcom tohto materiálu na Slovensko, čo sa odzrkadľuje aj na našich cenách, ktoré sú o jednu tretinu nižšie ako obvyklé ceny na európskych trhoch. Špecializujeme sa hlavne na onyx, mramor a rôzne výrobky vyrobené z týchto materiálov, ako sú hlavne dosky, dlažby, obklady, krby, mozaiky, piliere, umývadlá, vane, vázy,...

Pakistane spolupracujeme s najväčšou firmou na spracovanie prírodného kameňa, ktorá disponuje veľmi kvalitným talianskym strojovým vybavením, čím je zabezpečená vysoká kvalita výrobkov. Dosky, dlažby a mozaiky sú kalibrované, dlažby a mozaiky spĺňajú uhlovitosť a aj presné rozmery. Dosky a dlažby sú podlepené sieťkou, ktorá zabezpečuje väčšiu pevnosť materiálu a hlavne bezpečnosť pri manipulácii. Štandardná veľkosť dosiek je 220x160cm v hrúbke min. 2cm, štandardná veľkosť dlažieb je 30x30cm, 30x60cm, 45x45cm v hrúbke min. 1cm a 60x60cm v hrúbke min. 2cm. Samotný materiál pred nakladaním do kontajnera chodíme do Pakistanu vždy fyzicky odkontrolovať či spĺňa predpísanú kvalitu.

Firma Gora Slovakia, spol. s r.o., taktiež zabezpečuje samotnú montáž nami dovezeného materiálu. Máme odborníkov na veľmi vysokej úrovni s dlhoročnou praxou a skúsenosťami.